Kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor. De flesta unga hbtqi-personer mår bra, men unga hbtqi-personer har i allmänhet sämre hälsa och högre suicidrisk jämfört med ungdomar i befolkningen som helhet. MUCF ska i sin kartläggning ta hänsyn till utvecklingen av nya sätt som unga identifierar sig på. Exempel på perspektiv är queer-, intersex-, ickebinärt och intersektionellt perspektiv. MUCF ska hela tiden tillämpa ett ungdomsperspektiv, så att ungas egna röster blir hörda. Parallellt med det här uppdraget ska MUCF kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi.

Startdatum: 30 juli 2020

Slutdatum: 01 juni 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete