Kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi

I Sverige ska alla människor ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För den svenska regeringen är det oacceptabelt att unga hbtqi-personer kan utsättas för tvång eller påtryckningar för att dölja sin sexualitet eller könsidentitet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. MUCF ska tillsammans med relevanta aktörer samla in och ge en bild av unga hbtqi-personers egna erfarenheter av händelser som de uppfattade som omvändelseterapi. MUCF ska också ta hänsyn till kunskap som finns bland aktörer som arbetar med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Startdatum: 30 juli 2020

Slutdatum: 01 mars 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete