Kartläggning av skyddade boenden

Socialstyrelsen ska kartlägga hur många skyddade boenden det finns i Sverige för personer som har utsatts för våld. Myndigheten ska också undersöka de skyddade boendenas kvalitet. Socialstyrelsen ska utgå från den kartläggning som myndigheten gjorde 2011-2013. Den nya kartläggningen ska fördjupas. Socialstyrelsen ska nu också redovisa om det finns skyddade boenden för våldsutsatta personer som själva lever med drogrelaterade problem, eller med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, ett uppdrag som Socialstyrelsen fick 2018.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Kartläggning av skyddade boenden i Sverige

Startdatum: 07 juni 2018

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv