Kompetensstöd till socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Länsstyrelserna ska tillsammans med Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, erbjuda kompetensstöd till medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Länsstyrelserna ska också fördjupad fortbildning om frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, och frågor om könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelserna ska stödja kommuners och regioners arbete med att systematiskt följa upp verksamheter som rör mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa metoder för att förebygga våld bland unga.

Om Länsstyrelsernas uppdrag 2017: Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delas upp i sex delar, och detta är det femte deluppdraget. Från 2018 redovisar varje länsstyrelse för sig sitt arbete utifrån nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Om du vill veta mer behöver du kontakta just den länsstyrelse som du är intresserad av.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete