Kränkande fotografering

Brottet kränkande fotografering blev förbjudet i lag 2013. Det blev förbjudet att utan tillåtelse och i hemlighet fotografera eller filma någon som är på en plats som räknas till hennes eller hans privata miljö. Exempel på privat miljö är inomhus i en bostad, inne på en toalett eller i ett omklädningsrum. Brottsförebyggande rådet, Brå, ska följa upp hur bestämmelsen om kränkande fotografering har tillämpats. Brå ska belysa inflödet av anmälningar, och vilken typ av gärningar som har blivit anmälda och utredda som kränkande fotografering. Studien ska visa hur ärenden hanteras genom rättskedjan fram till domslut. I uppdraget ingår att redovisa polisens, åklagares och domares erfarenheter av att tillämpa lagstiftningen. 

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 03 juni 2019

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning