Kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma i kommuner inom områdena barn i skyddat boende samt återfallsförebyggande arbete med våldsutövare

Med utgångspunkt i länsstyrelsernas kunskap om kommuners behov av utbildning och
kunskapshöjande insatser ska länsstyrelserna genomföra kompetenshöjande insatser
och erfarenhetsutbyte inom två områden.

Startdatum: 13 juni 2023

Slutdatum: 01 februari 2028

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete