Kunskapsstöd för samtal med barn

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd till medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet ska vara till hjälp för medarbetare som samtalar med barn i svåra och utsatta situationer. Det är barn som kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp och/eller människohandel. Socialstyrelsen ska samråda med relevanta aktörer. Myndigheten ska sprida kunskapsstödet till yrkesverksamma under 2018.   

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Att samtala med barn

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 01 december 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete