Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer våld. Ett barn som bor i ett skyddat boende kan ha umgängesrätt med den förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot barnets andra förälder. Det kan göra att barnet utsätts för olika typer av risker. Barn som ser våld mellan närstående
• drabbas oftare av fysisk och psykisk ohälsa
• utsätts ofta själva för övergrepp
• har större risk att senare i livet själva utsättas för brott i sitt hem
• har större risk att senare i livet själva begå brott i sitt hem

Brottsoffermyndigheten ska ta fram ett kunskapsstöd om behov hos barn som har bevittnat våld och som bor, eller har bott, i skyddat boende. Kunskapsstödet ska vara till hjälp för socialtjänstens familjerätter, för ombud och domstolar. Myndigheten ska samråda med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och med berörda myndigheter.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 01 juni 2022

Brottsoffermyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete