Lämna ytterligare bidrag till försöksverksamheten med en telefonlinje för våldsutövare

Socialstyrelsen får fyra tillägg till sitt pågående Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Innehåll i det första tillägget:
Socialstyrelsen gav 2018 ekonomiskt bidrag till Länsstyrelsen Stockholm för att utveckla en stödtelefon för våldsutövare som en pilotverksamhet. Socialstyrelsen ska nu ge ytterligare ekonomiskt bidrag till försöksverksamheten med telefonlinjen. Länsstyrelsen Stockholm har tidigare utrett förutsättningarna att inrätta en nationell telefonlinje till hjälp för våldsutövare som vill bryta sitt beteende.

I de delar av uppdraget som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck ska Socialstyrelsen samordna sitt arbete med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer