Mål och återrapporteringskrav gällande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Åklagarmyndigheten ska redovisa resultatet av arbetet med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat till myndigheten i Riksrevisionens rapport Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare (RIR 2021:25).

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 januari 2024

Åklagarmyndigheten

Brottsbekämpning

Barns rättigheter