Mål och återrapporteringskrav gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten stärkt förmågan i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare ska myndigheten redovisa åtgärder som vidtagits för en enhetlig och effektiv tillämpning av kontaktförbud.

Startdatum: 01 januari 2024

Slutdatum: 01 januari 2023

Åklagarmyndigheten

Brottsbekämpning

Hedersrelaterat våld och förtryck