Migrationsverket ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Migrationsverket ska tillsammans med flera andra myndigheter* genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Migrationsverket ska genomföra uppdraget med ett funktionshinderperspektiv. Migrationsverket är en av de myndigheter som ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser inom sitt område och börja genomföra insatserna. Syftet är att utveckla arbetssätt för att upptäcka risk för könsstympning, och att kunna bemöta drabbade på ett bra sätt.

Migrationsverket ska vara med och planera och genomföra informationsinsatser till flickor och kvinnor, till deras närstående, och till yrkesverksamma som kan möta gruppen, som elevhälsa och förskola. Sedan 2020 har Migrationsverket ansvar för att ta fram och förbereda för en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande, med information om bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, och könsstympning av flickor och kvinnor.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Migrationsverket

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete