Migrationsverket ska vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Migrationsverket ska vara en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska ta fram och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som den ska genomföra under åren 2018–2020. Migrationsverket ska under uppdraget föra en dialog med de andra strategiska myndigheterna DO, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket och Socialstyrelsen. Senare tillkom BO, Polisen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Migrationsverket ska inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som har kunskap om hbtqi-personers rättigheter.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 22 februari 2020

Migrationsverket

Våldsförebyggande arbete

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete