MSB:s arbete 2023 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 24 februari 2023