Nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete

Socialstyrelsen ska lämna bidrag till verksamheten med en nationell telefonlinje för dem som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende samt stödja, följa upp och sprida information om verksamheten. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 mars 2023