Nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete

Socialstyrelsen ska utveckla en nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete för våldsutövare. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen föreslå vilka aktörer som bör bidra till arbetet med samordning av kunskapsstöd, metodutveckling och kunskapsspridning. I detta arbete ingår att inhämta kunskap och erfarenhet från verksamheten Preventell vid Karolinska universitetssjukhuset.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 18 oktober 2023

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Skydd för våldsutsatta

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete