Nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete

Socialstyrelsen ska utveckla en nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete för våldsutövare i enlighet med det förslag som Socialstyrelsen lämnade till regeringen den 15 juni 2022 (A2022/00903). Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen föreslå vilka aktörer som bör bidra till arbetet med samordning av kunskapsstöd, metodutveckling och kunskapsspridning. I detta arbete ingår att inhämta kunskap och erfarenhet från verksamheten Preventell vid Karolinska universitetssjukhuset.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 18 oktober 2023