Nationellt telefonstöd för våldsutsatta män, icke-binära personer och personer med transerfarenhet

Uppsala universitet ska starta en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon för fler målgrupper som har utsatts för den typ av våld som det handlar om i nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det kan vara män, icke-binära personer och personer med transerfarenhet. Det kan handla om våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oavsett personens sexuella läggning och oavsett om hen befinner sig i en relation eller inte. Uppsala universitet ska sprida information om stödtelefonen till de berörda målgrupperna. Pilotverksamheten med en stödtelefon för fler målgrupper kan organiseras tillsammans med den nationella stödtelefon för våldsutsatta som redan finns, eller på något annat sätt. 

Uppsala universitet ska hämta in synpunkter och kunskap från Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och från aktörer som i dag driver stödtelefoner eller liknande verksamheter riktade till män, icke-binära personer eller personer med transerfarenhet, som stödlinjen Välja att sluta, Rikskriscentrum, MÄN, Mansjouren och RFSL.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt

Startdatum: 28 oktober 2021

Slutdatum: 29 mars 2024

Uppsala universitet

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Hbtqi-personers rättigheter