Nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsens uppdrag består av flera delar. Myndigheten ska bland annat bidra med:
1. stödtelefon för yrkesverksamma
2. webbaserat stöd till yrkesverksamma
3. stöd till nationella myndigheter
4. stöd till de övriga länsstyrelserna
5. utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar
6. särskilda analyser
7. förslag till nationell handlingsplan mot könsstympning

Länsstyrelsen Östergötland ska samråda med flera andra myndigheter, däribland övriga länsstyrelser, BO, DO, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Polisen, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och SKR. Länsstyrelsen ska också inhämta kunskap och erfarenheter från Skolverket.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelsen Östergötland

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete