NCK ska 2020 bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. NCK ska samverka med Akademiska sjukhuset i frågor som rör den kliniska verksamheten, och regelbundet analysera behovet av ny forskning på området. Nationellt centrum för kvinnofrid ska stödja driften av en nationell stödtelefon. Stödtelefonen finns för kvinnor som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Den är också till för närstående och för personer som i sitt arbete möter kvinnor som är våldsutsatta.

Startdatum: 19 december 2019

Slutdatum: 31 december 2020

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete