NCK ska ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet ska ta fram ett kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer, och om annat våld som hbtqi-personer utsätts för. Underlaget ska vara både aktuellt och uppdaterat. NCK ska fokusera på fakta kring unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld, och på unga hbtqi-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Startdatum: 07 december 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter