Översyn av läroplaner inom kunskapsområdet sex och samlevnad

Skolverket ska analysera hur läroplanerna kan förtydligas för att stödja undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Syftet är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Skolverket ska ta sin utgångspunkt bland annat i det som har framkommit i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen.

Skolverket har ansvar för att se till att också frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke, och pornografi ingår i sex- och samlevnadsundervisningen. Uppdraget gäller för läroplaner inom det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och delvis också för vuxenutbildningen.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 maj 2019

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter