Pilotstudie om socialtjänstens insatser för att erbjuda vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott

Vilken vård och vilka behandlingar erbjuder socialtjänsten barn och unga under 20 år, som lagförs för brott till en påföljd som saknar vårdinslag? Socialstyrelsen ska i en pilotstudie beskriva de unga i målgruppen. Det kan vara utifrån socioekonomisk status, hälsa, utbildning, familjesituation, etnicitet och om socialtjänsten tidigare har uppmärksammat den unga personen. Erbjuds den unge hjälp på grund av och i anslutning till den straffrättsliga påföljden? Har den unge accepterat och fullföljt erbjudandena? Socialstyrelsen ska redovisa hur socialtjänst, rättsvårdande myndigheter och hälso- och sjukvård samordnar insatser när unga lagförs för narkotikabrott. Alla uppgifter ska redovisas uppdelade på kön. 

Socialstyrelsen ska samråda med Brå, Kriminalvården, Polisen och Statens institutionsstyrelse. Socialstyrelsen ska, utifrån pilotstudien, bedöma förutsättningarna att genomföra en studie av vård och behandling till barn och unga som lagförs för brott.

Socialstyrelsens webbplats finns en redovisning av uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott

Startdatum: 26 oktober 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete