Plan för hur Folkhälsomyndigheten kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin

Folkhälsomyndigheten ska redovisa en plan för hur den inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Folkhälsomyndigheten ska identifiera vilka utvecklingsbehov som myndigheten har i förhållande till målsättningarna i den nationella strategin. Myndigheten ska också redovisa vilka aktiviteter som den planerar att genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. 

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete