Plan för hur MFoF avser att bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska redovisa en plan för hur den inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I planen ska MFoF identifiera sina utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna i den nationella strategin. Myndigheten ska redovisa vilka aktiviteter som den planerar att genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. 

MFoF ska redovisa aktiviteter och resultat av uppdraget i sin årsredovisning för 2018. Om du vill läsa den behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Våldsförebyggande arbete

Kunskapsbaserat arbete