Planera inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Migrationsverket ska utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa och genomföra en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Den ska ersätta den introduktion och samhällsinformation som Migrationsverket har idag. Samhällsintroduktionen ska vara på två till tre heldagar, ha ett fördjupat sakinnehåll och presenteras i ett effektivt utbildnings- och informationsmaterial. Både vuxna asylsökande och ungdomar i åldern 15–18 år ska genomgå samhällsintroduktionen. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta. Migrationsverket ska se över frågor som kontroll av närvaro, lokalbehov, bemanning och möjligheter för vårdnadshavare att få hjälp med barntillsyn. 

Migrationsverket ska genomföra uppdraget i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar. Migrationsverket kan hämta in synpunkter från andra myndigheter, däribland Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 16 april 2020

Slutdatum: 03 augusti 2020

Migrationsverket

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete