Polisen ska vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Polismyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Polisen ska ta fram och redovisa utvecklingsbehov, liksom mål och aktiviteter att genomföra 2020–2022. Polisen ska hämta in kunskap och erfarenhet från andra aktörer, till exempel organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Polisen ska föra en dialog med övriga strategiska myndigheter. De är DO, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket och Socialstyrelsen. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 25 juni 2020

Slutdatum: 01 mars 2022

Polismyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hbtqi-personers rättigheter