Polisens åtgärder 2017 för att förbättra arbetet med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit för att utveckla myndighetens arbetsmetoder när det handlar om att utreda våldtäkter och andra sexualbrott. Polismyndigheten ska redogöra för hur den arbetar med bemötandefrågor, liksom hur den säkerställer att arbetsmetoderna når ut till medarbetare i hela organisationen. Myndigheten ska också redovisa vilka resultat som åtgärderna har lett till.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Kunskapsbaserat arbete