Polismyndigheten ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Polisen ska tillsammans med flera andra myndigheter* genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Polisen ska genomföra uppdraget med ett funktionshinderperspektiv. Polisen är en av de myndigheter som ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser och börja genomföra dem. Syftet ska vara att utveckla arbetssätt för att upptäcka risk för könsstympning, och att kunna bemöta drabbade flickor och kvinnor på ett bra sätt. Polisen ska vara med och planera och genomföra informationsinsatser till flickor och kvinnor, till deras närstående, och till yrkesverksamma som kan möta gruppen, som elevhälsa och förskola. 

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Polismyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete