Rättsmedicinalverket ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Rättsmedicinalverket ska tillsammans med flera andra myndigheter* genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Rättsmedicinalverket ska genomföra uppdraget med ett funktionshinderperspektiv. Rättsmedicinalverket är en av de myndigheter som ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser inom sitt område och börja genomföra dem. Syftet ska vara att utveckla arbetssätt för att upptäcka risk för könsstympning, och att kunna bemöta drabbade på ett bra sätt.  

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Rättsmedicinalverket

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete