Regionala insatser i arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelserna ska arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att prioritera insatser som kan motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster. Länsstyrelserna ska underlätta insatser på regional nivå som enskilda kommuner har svårt att genomföra själva. Ett exempel är skydd och stöd för kvinnor med särskilda behov. Länsstyrelserna ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland ska bidra med kompetensstöd till övriga länsstyrelser i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Stockholm ska samordna och redovisa vilka insatser på regional nivå som kan motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Länsstyrelserna

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan