Regionala strategier och handlingsplaner

Länsstyrelserna ska utveckla regionala strategier och handlingsplaner utifrån Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna ska samverka med kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Ett av syftena med regionala strategier och handlingsplaner är att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna. De aktörer från civilsamhället som kommer att arbeta på uppdrag av en aktör inom den offentliga sektorn, ska regelverket som gäller för offentlig sektor.

Om Länsstyrelsernas uppdrag 2017: Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delas upp i sex delar, och detta är det första deluppdraget. Från 2018 redovisar varje länsstyrelse för sig sitt arbete utifrån nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Om du vill veta mer behöver du kontakta just den länsstyrelse som du är intresserad av.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan