Relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska belysa kvinnors och mäns upplevelse av trygghet, deras förtroende för och relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska också belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana områden. Hur ser i så fall sådana strukturer ut? Hur fungerar de? Hur påverkar de rättsväsendets möjligheter att vidta åtgärder mot brott och att förebygga brott?

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 15 mars 2018

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld