Samhällsintroduktion till asylsökande

Från den 1 oktober 2021 ska Migrationsverket hålla en heldags obligatorisk, muntlig samhällsintroduktion för alla asylsökande som är över 15 år. Den ska ges så snart som möjligt efter att en person har ansökt om asyl. Introduktionen ska innehålla information om asylprocessen, om det svenska samhället, svensk lagstiftning och om barns rättigheter. Den ska ta upp frågor kring demokrati, normer och värderingar, som jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtyck, inklusive frågor om barnäktenskap och könsstympning. Migrationsverket ska hjälpa till med barntillsyn för vårdnadshavare under introduktionsdagen. 

Det ska finnas ett skriftligt material för asylsökande barn i familjer, och för ensamkommande barn. Medarbetare vid Migrationsverket ska genomföra ett individuellt samtal med ensamkommande barn när barnen får materialet.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 01 oktober 2021

Migrationsverket

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete