Skyddade personuppgifter

Arbetsförmedlingen ska bedöma i vilken utsträckning skyddade personuppgifter riskerar att röjas inom ramen för myndighetens verksamhet och redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa att så inte sker. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen särskilt redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa att personer kan ta del av digitala tjänster utan att deras skyddade personuppgifter röjs. Vid behov ska myndigheten föreslå förbättringsåtgärder.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 november 2023.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 november 2023