Socialstyrelsen ska planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Socialstyrelsen ska öka sin samverkan med andra myndigheter för att förbättra myndighetens och medarbetarnas förmåga att upptäcka våld i nära relationer. Socialstyrelsen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ta fram en plan för hur myndigheternas samverkan kan stärkas och förbättras, för att öka medarbetares förmåga att upptäcka våld i nära relationer när de möter medborgare. Socialstyrelsen ska samordna arbetet. De fyra myndigheterna ska samarbeta med länsstyrelserna, Statens servicecenter, SKL (senare SKR) och andra relevanta myndigheter.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för det gemensamma uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Plan för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Startdatum: 14 juni 2018

Slutdatum: 01 juni 2019

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete