Socialt utsatta områden 2017

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska utifrån Nationella trygghetsundersökningen, NTU, redovisa i vilken utsträckning som människor i socialt utsatta områden upplever att de utsätts för brott. Brå ska också redovisa människors upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska belysa den övergripande utvecklingen i de här områdena jämfört med andra urbana områden. I uppdraget ingår att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 01 juni 2017

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld