Socialt utsatta områden 2018

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska utifrån Nationella trygghetsundersökningen, NTU, redovisa i vilken utsträckning som människor i socialt utsatta områden upplever att de utsätts för brott. Brå ska också redovisa människors upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska belysa den övergripande utvecklingen i de här områdena jämfört med andra urbana områden. I uppdraget ingår att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 29 juni 2018

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld