Stärkt förmåga att bekämpa människohandel

Polisen ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka sin förmåga att bekämpa människohandel. Polisen ska genomföra uppdraget i samverkan med aktörer inom det nationella metodstödsteamet, NMT, när det är relevant. Polisen ska redovisa åtgärder som rör utvecklingen av sitt operativa arbete, liksom insatser som ska höja kompetensen inom organisationen. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 14 december 2018

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Förbättrad samverkan