Stärkt systematiskt arbete inom skolan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skolverket ska stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och genom stöd till olika personalgrupper inom skola och förskola. Under arbetet ska Skolverket utgå från myndighetens förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad.

Skolverket ska ta särskild hänsyn till elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och ta upp hur skolan kan öka medarbetares förmåga att upptäcka elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Skolverket ska hämta in kunskaper och erfarenheter från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, från Socialstyrelsen och från andra relevanta aktörer.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 04 februari 2022

Skolverket

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter