Statsbidrag 2020 till regioner för att kvalitetsutveckla sitt arbete mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen ska fördela medel i statsbidrag för 2020 till landets regioner för att de ska kvalitetsutveckla sitt arbete mot våld i nära relationer och arbetet för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn.

Startdatum: 18 september 2020

Slutdatum: 31 december 2020

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete