Statsbidrag 2021 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Socialstyrelsen ska under 2021 fördela medel till organisationer som behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet till följd av utbrottet av covid-19. Det handlar om organisationer som arbetar för att hjälpa barn i utsatta situationer, hjälpa våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta barn och hbtqi-personer som är utsatta för våld. Det handlar också om organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck. På grund av covid-19-pandemin har vissa människornas behov av hjälp och stöd ökat eller förändrats. Statsbidraget ska stödja vissa ideella organisationer som behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att kunna möta människors behov.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 24 juni 2021

Slutdatum: 30 september 2022

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete