Stöd för tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU

Socialstyrelsen att ta fram stöd till kommunerna för hur de ska tillämpa lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och till viss del också socialtjänstlagen, SoL. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik och kriminalitet. Stödet ska vara lättillgängligt, pedagogiskt upplagt och innehålla praktiska exempel, bland annat för att medarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården ofta har en hög arbetsbelastning. 

Socialstyrelsen ska ta fram stöd om LVU till kommunernas socialnämnder om:
• hur kommunerna kan tillämpa de nya bestämmelserna i LVU från 1 juli 2022 om att socialnämnden kan besluta att vård enligt LVU kan upphöra först om omständigheterna som ligger bakom vården har förändrats på ett bestående och tillräckligt omfattande sätt
• skyldigheten att följa upp barns situation när vård enligt LVU upphör
• skyldigheten att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud och överflyttning av vårdnad
• möjligheten att besluta att vårdnadshavare ska uppmanas att lämna drogtest

Socialstyrelsen ska ta fram stöd om SoL till kommunerna bland annat om:
• hur kommuner kan följa upp ett barns situation, både efter att utredning och placering är avslutade
• de bestämmelser om flyttningsförbud som börjar gälla 1 juli 2022

Socialstyrelsen ska hämta in kunskap och erfarenheter från flera myndigheter, däribland Polisen, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Skolverket och SKR.

Startdatum: 30 juni 2022

Slutdatum: 01 december 2023

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete