Stöd till socialnämnderna med anledning av ny lagstiftning om betänketid för offer för människohandel

Socialstyrelsen ska, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, sprida information och ge kompetensstöd till socialnämnderna om människohandel för att stödja användandet av den betänketid som socialnämnderna sedan den 1 augusti 2022 kan ansöka om för personer som antas vara utsatta för människohandel.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 15 mars 2023