Stöd till våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja arbetet med att stötta unga som har utsatts för våld. En grupp som är extra sårbar när det gäller våld i ungas partnerrelationer är unga som lever i så kallad hederskontext. Stöd kan till exempel ges som medel till organisationer som arbetar mot våld i ungas partnerrelationer. Ett exempel är samarbetet med stiftelsen 1000 Möjligheter, som driver stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se. Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra insatser riktade till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer, och föreslå hur stödet till unga våldsutsatta kan stärkas. Insatser för att nå ut snabbt, både till unga som är utsatta för våld och till unga som utövar våld, stärker arbetet på längre sikt.

Jämställdhetsmyndigheten ska hämta in synpunkter från Brå, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Stockholm och från Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. 

Startdatum: 23 juni 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete