Stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete 2020 när det gäller mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att lämna ytterligare bidrag till försöksverksamheten med en telefonlinje för våldsutövare som vill få hjälp att förändra sitt beteende. Socialstyrelsen ska på ett förstärkt sätt samordna sina olika uppdrag som handlar om mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska förstärka sitt kunskapsstöd till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, och elevhälsa. Kunskapsstödet ska bland annat hjälpa medarbetare att mer systematiskt följa upp verksamheter där de möter våldsutsatta personer eller personer som utövar våld mot andra.

Socialstyrelsen ska samordna sig med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i de delar som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 19 december 2019

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete