Stödtelefon för yrkesverksamma samt ej frihetsberövade personer som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående

Socialstyrelsen ska ge 4 miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till Länsstyrelsen Stockholm för att utveckla en pilotverksamhet med en stödtelefon dit män som riskerar att utöva våld mot närstående kan ringa för att få stöd i att förändra sitt beteende. Också män som har utövat våld mot närstående, men inte längre är frihetsberövade, ska kunna ringa och få stöd och hjälp i att förändra sitt beteende. Stödtelefonen ska också vara till hjälp för yrkesverksamma som vill få rådgivning om hur de kan möta och arbeta med män som riskerar att utöva våld mot närstående.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Stödtelefon för våldsutövare och yrkesverksamma

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 16 december 2020

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer