Ta fram och utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp målsättningar inom familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska ta fram och utveckla indikatorer för att följa upp målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Indikatorerna ska kunna användas för att analysera utveckling över tid. Utgångspunkterna för indikatorerna är regeringens mål för individ- och familjeomsorgen om stärkt skydd för utsatta barn, till exempel att barn ska vara delaktiga och få komma till tals. MFoF ska föreslå indikatorer och hur de kan utformas. De ska i första hand baseras på befintliga data, men myndigheten kan föreslå att ny data inhämtas. I så fall ska MFoF motivera det och redovisa merkostnader för myndigheter som ska lämna data. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska utföra uppdraget i samråd med socialdepartementet. 

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 01 november 2018

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Skydd för våldsutsatta

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete