Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR*, har ingått en överenskommelse om att öka tillgängligheten och jämlikheten i förlossningsvården, och att allmänt förstärka insatserna för kvinnors hälsa. Parterna har beslutat att förstärka satsningen under 2017 och 2018, och beslutet ingår i en tilläggsöverenskommelse.

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 15 juni 2017

Slutdatum: 31 december 2019

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete