Uppdrag 2019: Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Länsstyrelserna ska fortsätta att under 2019 förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, enligt det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2017

Startdatum: 28 november 2019

Slutdatum: 31 mars 2020

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete